logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng liên thông, Cao đẳng liên thông Văn bằng 2 năm 2024 - Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Số:       /TB-HDN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Cao đẳng liên thông, cao đẳng liên thông văn bằng 2 năm 2024

(Mã trường: CDD2205)

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông, cao đẳng liên thông văn bằng 2 năm 2024 như sau:

  1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
  2. Đối tượng tuyển sinh:

2.1. Đối với cao đẳng liên thông:

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

2.2. Đối với hệ cao đẳng văn bằng 2:

Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên.

  1. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển: Xét điểm trung bình chung toàn khoá trung cấp (đối với cao đẳng liên thông); xét điểm trung bình chung toàn khoá học cao đẳng, đại học (đối với cao đẳng văn bằng 2).

- Quy định điểm ngưỡng đầu vào: 5.0 điểm trở lên (là điểm trung bình cộng 3 năm THPT hoặc điểm trung bình chung toàn khoá trung cấp đối với cao đẳng liên thông; là điểm trung bình cộng 3 năm THPT hoặc điểm trung bình chung toàn khoá học cao đẳng, đại học đối với cao đẳng văn bằng 2).

  1. Ngành tuyển sinh và đào tạo:

TT

Hệ đào tạo

Ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

1

Cao đẳng liên thông

Dược

6720201

 

Điều dưỡng

6720301

 

Hộ sinh

6720303

 

2

Cao đẳng liên thông văn bằng 2

Dược

6720201

 

Điều dưỡng

6720301

 

Hộ sinh

6720303

 

  1. Lệ phí xét tuyển và hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ xét tuyển.
  2. Khối lượng kiến thức:

- Cao đẳng liên thông: 75 tín chỉ

- Cao đẳng văn bằng 2: 80 tín chỉ

  1. Quy định học phí: 395,000đ/tín chỉ.
  2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17 tháng 01 năm 2024
  3. Hình thức, hồ sơ đăng ký dự tuyển:

9.1. Hình thức đăng ký dự tuyển:

- Thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử của nhà trường: website: http://duochn.edu.vn; trang tin tuyển sinh http://tuyensinh.duochn.edu.vn;

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về các cơ sở của nhà trường theo địa chỉ bên dưới.

9.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- 01 phiếu đăng ký dự tuyển (thí sinh download tại http://duochn.edu.vn)

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và bằng tốt nghiệp trung cấp, bảng điểm trung cấp (đối với cao đẳng liên thông);

- 01 bản sao công chứng bằng Cao đẳng, bảng điểm cao đẳng trở lên (đối với cao đẳng văn bằng 2)

Thông tin chi tiết liên hệ: Trường Cao đẳng Dược Hà Nội:

- Hưng Yên: Km 15+150 quốc lộ 5 (Hà Nội đi Hải Phòng), Văn Lâm, Hưng Yên.

- Hà Nội: Đường XP 2, đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Hotline: 0586.77.8888. Điện thoại (zalo): 0932126868. 0985985093

- Website: : http://duochn.edu.vn.

Fanpage: http://facebook.com/duochanoicollege

 

Nơi nhận:

- Tổng cục GDNN (để b/c);

- Sở LĐTBXH Hưng Yên (để b/c);

- Sở LĐTBXH Hà Nội (để b/c);

- Hệ thống web của Trường;

- Lưu: VT, PĐT, Trung tâm TT&TS.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Đường Xuân Tùng

 

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun