logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội ký kết hợp tác toàn diện với Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu tạo đột phá trong chương trình giảng dạy

Sáng ngày 23/12/2023, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm học tập và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai.