logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2023

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào Trường cao đẳng Dược Hà Nội năm 2023

Thí sinh vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển năm 2023 

Tải file tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển:

tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun