logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán xuân Giáp Thìn 2024

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-DHN ngày 20/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-DHN ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Hà Nội.

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn Trường Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau:

 

1. Đối với cán bộ, giảng viên, người lao động:

- Thời gian được nghỉ Tết:

+ Từ ngày 05/02/2024 (tức ngày 26/12 AL) đến hết ngày 14/02/2024 (tức ngày Mùng 5 tháng Giêng AL)

+ Ngày bắt đầu đi làm: 15/02/2024 (tức ngày Mùng 6 tháng Giêng AL)

- Chế độ nghỉ Tết:

+ Ngày nghỉ được hưởng nguyên lương: 05 ngày (thực hiện theo Luật Lao động).

+ Chế độ thưởng ngày Tết thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

 

2. Đối với sinh viên toàn trường:

- Thời gian được nghỉ Tết:

+ Từ ngày 05/02/2024 (tức ngày 26/12 AL) đến hết ngày 25/02/2024 (tức ngày 17 tháng Giêng AL)

+ Ngày bắt đầu đi học: 26/02/2024 (Theo thời khoá biểu cụ thể của từng lớp).

- Yêu cầu sinh viên nghỉ Tết chấp tốt các quy định của địa phương và pháp luật của Nhà nước.

 

3. Yêu cầu đối với các Đơn vị, cá nhân trước và trong khi nghỉ Tết:

- Trước khi nghỉ Tết, Nhà trường yêu cầu toàn bộ cán bộ, giảng viên, người lao động có trách nhiệm vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc của đơn vị mình. Tắt toàn bộ máy móc, thiết bị, khoá cửa để đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường. Đơn vị, cá nhân nào không thực hiện, khi xảy ra thiệt hại thì Đơn vị, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật.

- Tổ Bảo vệ có trách nhiệm phân công ca trực đảm bảo an ninh, an toàn trật tự của Trường theo quy định trong những ngày nghỉ Tết.

- Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nội dung của Thông báo này và kiểm tra, đôn đốc thực hiện./.

 

 

 

tuyển sinh CĐCQ
tuyển sinh CĐCQ văn bằng 2
đăng ký học
tài liệu
Xét duyệt
Video Nhà Trường
Thông tin tuyển sinh

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun