logo

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HANOI COLLEGE OF PHARMACY

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2023-2024 của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo thời gian nghỉ hè năm 2024 đối với học sinh, sinh viên (HSSV), cụ thể như sau:

1. Thời gian nghỉ hè: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 21/7/2024. Từ ngày 22/07/2024 các lớp học tập theo kế hoạch.

2. Đối tượng áp dụng: Là những HSSV các lớp chính quy (Không áp dụng lịch nghỉ hè đối với các lớp chính quy học ngày cuối tuần, các lớp liên thông, văn bằng 2, các lớp đang thực tập ngoài Trường, lớp ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch của các khoa, phòng Đào tạo).

3. Một số lưu ý:

- Trong thời gian nghỉ hè, Nhà trường vẫn tổ chức các lớp học lại, học bổ sung, thi lại…theo kế hoạch của phòng Đào tạo (phòng Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể cho từng kế hoạch). Đối với các lớp học lại, học bổ sung, thi lại yêu cầu giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp cùng khoa, phòng Đào tạo để thông báo cho HSSV thuộc diện trên tham gia học lại, học bổ sung, thi lại đúng thời gian;

- Lãnh đạo các phòng, khoa bố trí, sắp xếp kế hoạch làm việc cho cán bộ, giảng viên, nhân viên phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị.

Nhận được thông báo, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, các cá nhân có liên quan và HSSV toàn trường quán triệt và thực hiện nghiêm túc./.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA TRƯỜNG

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4
Đối tác 5
viet sun